XÚC XÍCH CP

CHẢ CÁ THÁI CP 250G
XÚC XÍCH FRANKFURTER 200G
XÚC XÍCH PHÔ MAI CP 200G
XÚC XÍCH WINNER CP 500G
CHẢ GIÒ KY CP 1KG
CHẢ GIÒ KY CP 300G
CHẢ QUẾ CÁ MINI CP 1KG
CHẢ QUẾ CÁ MINI CP 300G
XÚC XÍCH VEALZ 8 CP 500G
XÚC XÍCH VEALZ 4 CP 250G
XÚC XÍCH COCKTAIL CP 250G
XÚC XÍCH PHÔ MAI CP 500G
XÚC XÍCH VEALZ 10
XÚC XÍCH ZING ZING
Lọc