ĐÀO MINH NGUYỆT

CHEESE STICK MOZ & CHED 500G
VIÊN BI PHÔ MAI ĐMN 200G
BÁNH NẾP PHÔ MAI MP 500G
COMBO MIX 18 MÓN THẢ LẨU
GHẸ FARCI ĐMN 500G
PIZZA BÒ BẰM

PIZZA BÒ BẰM

30.000₫
PIZZA XÚC XÍCH

PIZZA XÚC XÍCH

30.000₫
PIZZA THẬP CẨM

PIZZA THẬP CẨM

30.000₫
PHÔ MAI QUE

PHÔ MAI QUE

70.000₫
TÔM VIÊN ĐMN 500G
BÒ VIÊN ĐMN 500G
CÁ VIÊN HẤP 160 ĐMN 1KG
HỒ LÔ ĐMN 500G

HỒ LÔ ĐMN 500G

65.000₫
Lọc