ĐÀO MINH NGUYỆT

CHEESE STICK MOZ & CHED 500G
VIÊN BI PHÔ MAI ĐMN 200G
BÁNH NẾP PHÔ MAI ĐMN
COMBO MIX 18 MÓN THẢ LẨU
GHẸ FARCI ĐMN 500G
PIZZA BÒ BẰM

PIZZA BÒ BẰM

30.000₫
PIZZA XÚC XÍCH

PIZZA XÚC XÍCH

30.000₫
PIZZA THẬP CẨM

PIZZA THẬP CẨM

30.000₫
PHÔ MAI QUE

PHÔ MAI QUE

70.000₫
TÔM VIÊN ĐMN 500G
BÒ VIÊN ĐMN 500G
CÁ VIÊN HẤP 160 ĐMN 1KG
HỒ LÔ ĐMN 500G

HỒ LÔ ĐMN 500G

65.000₫
Lọc