CP FOOD - SẢN PHẨM XÚC XÍCH

XÚC XÍCH FRANKFURTER 200G
XÚC XÍCH PHÔ MAI CP 200G
CHẢ GIÒ KY CP 1KG
CHẢ GIÒ KY CP 300G
CHẢ QUẾ CÁ MINI CP 1KG
CHẢ QUẾ CÁ MINI CP 300G
XÚC XÍCH VEALZ 8 CP 500G
XÚC XÍCH VEALZ 4 CP 250G
XÚC XÍCH COCKTAIL CP 250G
CHẠO TÔM ĐẶC BIỆT CP 400G
XÚC XÍCH PHÔ MAI CP 500G
XÚC XÍCH VEALZ 10
XÚC XÍCH ZING ZING
Lọc