Xiên que chiên

CÁ VIÊN CAO CẤP 7-9 500g CP
KHOAI TÂY Datschaub Straight Cut 1Kg
XÚC XÍCH PHÔ MAI CP 200G
CHẢ GIÒ KY CP 300G
XÚC XÍCH COCKTAIL CP 250G
XÚC XÍCH VEALZ 10
CHẢ TÔM CHIÊN XÙ CP
GÀ CUỘN RONG BIỂN
GÀ POPCORN CHIÊN GIÒN
CÁNH GÀ CHIÊN GIÒN
Lọc